Kära barn Marget och Ma—

Edert kär….mig tillhanda tusende och åter tusende….

Marget å Maria för ni var så snäll och skrev till mig, så jag får se ni lever med hälsans dyrbara gåva. Som  är bäst utav allt. Ser i edert brev dett blir snart 10 år sedan jag skrev till eder. Ja nu skäms jag för mig sjelf då jag har varit så stygg emot eder. Men jag vill tala om för eder att ni är i mina tankar var enda dag och jag har tänkt mången gong skriva till eder men dett har blivit allt, så nu må jag fatta pännan i min hand se om jag kan rita några krokar, jag har ej skrivit något på många år och nu är jag gammal så jag kan ej skriva som jag vill.

Får tala om jag är mycket ofärdig jag har reumatisk nästan höfver allt så jag måste begagna käpp när jag går ut, jag är lik min moder tänker jag. Men jag må vara förnöjd så länge jag kan hjelpa mig sjelf och gå rundt å ställa litet med kalvar, grisa och hönsa. Men jag kan ej sitta å mjöka men gubben är duktig å mjöka, pojkar likaså. Får tala om att min broder lever nästan lika långt ifrån oss som Kerstin gör ifrån eder, också har vi tilifon så jag språkar med honom var dag…

FATTAS ETT STYCKE I BREVET.

….men dett är inte så noga i Amerika dem har dett bäst så länge dem är allene. Min broder säger också att han har dett bra. Ser att ni flickor vill sända mig kort på min moder å måster. Ja jag har önskat dett många gånger att få ett kort på dem, och nu mina kära flickor önskar jag att ni sänder mig kort på eder så att jag får se eder mina kära barn.

Till sist får jag mädela eder at vi lever med hälsans dyrbara gåva samt önskar att dessa rader måtte få träffa eder vid detsamma goda.

Önskar eder Margit faster

faster

 

Anders ha rita ie gåmål käring så kullor ska få sjå Marget faster men i tälät um fö han att doda gambel kelingi va int lik Marget faster intä, så i vild vitå var han a sitt doda.

 

Mrs O S Meleen

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!