Oförgl.

Westra Sar And. Andersson, Bodarna Sollerön

Bästa vän.

Tack för ditt bref af den 21 mars som kom mig tillhanda för några dagar sedan. Hvari jag ser att ni alla äro vid hälsans dyrbara gåfva. Wi äro äfven begåfvade med samma goda förmån intill skrifvande dato. Dett har väll förflutet några dagar sedan jag fick ditt bref för jag var borta på flottning. Men är nu hemkommen derifrån. Jag har inga intresanta nyheter att medela dig. Men så får jag tacka dig först och främst för alla underrättelser du kungör mig. Och försäkrara dig i dettsamma att vi äro lika goda vänner sosom fordomdags. Och att ingen orättvisa å min sida skall komma dig till last. Du har altid gort dett bästa för mig.

Du skrifver i ditt bref att jag skall se efter i räkningen om dett är rätt summerat jag skall sända dig din gamla räkning så du får sjelf öfverse den innan jag sänder dig något efterskrift och godkänner. Då du säger i ditt sista bref att dett är 24 kr 33 öre istället  för dett står här 25.33. Du har sjelf uppsatt på baksidan ditt eget tal. För jag vill nog dig ingen orättvisa eller jag har min afskrift ihordning att sända dig så fort du får dett rycktigt klart med sifrorna skulle dett hända att dett växer bort någon krona utaf min skuld under tiden så är jag nog mycket tacksam derför men dett händer nog sällan åtminstone mig.

Till sist vill jag meddela att de har snart gort färdig med såningen här och på många ställen är brudden oppe. I sin bästa grönskande skrud. Men de har ännu inte plantat sina potatis.

Men tillnästa vecka tänker jag att planta mina fast dett tycks nog vara litete för tidigt .

Dett kunde nog hafva varit flera smådelar att skrifva angående saker och ting der hemma men som jag tror att dett ej lönar sig så får dett få vara för denna gång kanhända om jag kommer att lefva länge nog så skola de nog få se mig ansikte mot ansikte en gång till.

Lef altid lycklig och glad önskar din vän

O S Meleen

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!