Markus Olof Larsson 1852
Anna Matsdotter 1853
Barnen,

Karin 1877

Anders 1880

Anna 1884

För att kunna åka till Amerika gjordes följande avtal mellan Anders och systern Anna.

Den 7 april 1907 upprättades följande köpekontrakt.

Emellan undertecknade Anders Olsson Fogde, säljare, samt min syster Anna Olsdotter och hennes fästman Daniel Berg från Siljansnäs socken, köpare, har denna dag avslutats förljande köpeavtal.

Undertecknad Fogde, som ämnar resa till Amerika, har för erhållande av nödiga medel härtill upplåtet och försålt till ofvannämnda mmin syster och blivande svåger följande mig i arf tillfallna fastigheter efter min avlidna moder, nämligen:

2,82 bandland af nr 35 litt L i Gruddbo

23,68 bandland af s. 41 litt Ra i dito

2,56 bandland af nr 9 litt I i Häradsarfvet

3,85 bandland af nr 30 litt Ia i dito

4,59 bandland af nr 30 kutt F i dito

32,16 bandland af nr s 30 litt Fa i dito allt

reduserad jord med tillhörigheter samt därjemte all mig tillhörande andel i lösegendom och åbyggnader emot en köpeskilling av Sexhundra 600 kronor, som är till fullo betald och kvitteras härmed. Egendomarna tillträdas denna dag på följande härnedan bestämda vilkor sålunda.

2:o

Om säljaren Fogde återlöser de nu försålda fastigheterna med en kontant summa på en gång av 600 kronor jemte 7, sju procents ränta från denna dag inom två år från dato, så står det honom fritt, men har h

an icke begagnat sig av denna rätt inom sagda tid är lösningrätten försuten och köparne ega laga rätt att söka lagfart på detta köpebrev såsom ett vanligt köpebref.

3:o

Skulle så hända att jag Anders Fogde aflider i Amerika i öfrigt icke återvänder till färderneslandet så insätter jag denna min syster Anna och svåger Berg till lagliga arfvingar efter mig ehvad det avser lös eller fast egendom, som möjligen kan tillfalla mig i Sverige; och detta är min ytersta vilja och testamente.

4:o

Efter moget övervägande hava vi överenskommit och beslutat såsom i förestående kontrakt är föreskrivet, vilket härmed till alla delar godkännes, försäkras.

Sollerö den 7 april 1907

 

Daniel Berg                                                                    A. Fogde

Anna Olsson

Kontrahenternas egenhändiga namnteckningar bevittnas av på en gång närvarande.

O Stadig                                                                         Elin Stadig

 

Så fick han ihop sin reskassa och den 24 april 1907 åkte han från Göteborg med Orlando till Grimsby för vidare resa till Quebec, Canada.

Vidare öden är ej kända, han hörde inte av sig efter 1910 så Häradsrätten dödförklarde honom den 1 sept 1937.

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!