Håll Ingeborg Olsdotter

Garp Per Anderssons enka Håll Ingeborg Olsdotter 1826