Johan Erik Sigfrid Eriksson

Johan Erik Sigfrid Eriksson 1890 (Värmdö)     Han och hustrun skiljde sig och han utvandrade till Amerika, 1839 återinvandrade han. Gifte om sig 1941 och bosatte sig i Bengtsarvet.