Välkommen till Emigranter från Sollerö socken. Webbplatsen fortsätter att utvecklas, nu med er hjälp.

Tack

Ett stort tack till Margit Andersson och Margareta Hedblom, som gjort det möjligt att publicera detta material. De har under en lång tidsperiod samlat information, intervjuat och dokumenterat.

De har även skrivit artiklar om emigrationen i Sollerö Hembygdsförenings årskrönika Sool-Öen.

Kontakt
Har du synpunkter, frågor eller kompletterande uppgifter? Kontakta Ala Karlsson: alakarlsson@hotmail.com
Dela med dig