Emigranter från Sollerön

Välkommen till Emigranter från Sollerö socken

Har du synpunkter, frågor eller kompletterande uppgifter?
Kontakta oss via info@soldemigranter.se

Ett stort tack till Margit Andersson och Margareta Hedblom, som gjort det möjligt att publicera detta material. De har under en lång tidsperiod samlat information, intervjuat och dokumenterat.

Du hittar även information i Sollerö Hembygdsförenings årskrönika Sool-Öen.