Välkommen till Emigranter från Sollerö socken

Webbplatsen fortsätter att utvecklas, nu med er hjälp.

Har du synpunkter, frågor eller kompletterande uppgifter?
Kontakta oss via info@soldemigranter.se

Ett stort tack till Margit Andersson och Margareta Hedblom, som gjort det möjligt att publicera detta material. De har under en lång tidsperiod samlat information, intervjuat och dokumenterat.

De har även skrivit artiklar om emigrationen i Sollerö Hembygdsförenings årskrönika Sool-Öen.