Anders Emanuel Broman

Per Broman 1864 (Mora) Krång Marget Andersdotter 1868 Barnen, Herman 1892 Anna Maria 1894 Daniel 1897 Anders ...

Axel Björkqvist

Axel Björkqvist 1897 Ullas Johanna Olsson 1900 Barnet, Mait Maria 1925 Han avreste 26/10 1926 från Göteborg med ...

Lars Oskar Broman

Per Broman 1864 (Mora) Krång Marget Andersdotter 1868 Barnen, Herman 1892 Anna Maria 1894 Daniel 1897 Anders ...

Maria Karolina Björkqvist

Karl Björkqvist 1883 Kerstin Matsson 1882 Barnen, Anna Erika 1906 Maria Karolina 1908 Arvid 1910 Karin ...