Bus Karolina Nilsdotter

Nishans Nils Persson 1848 Bus Carin Andersdotter 1852 Barnen, Anna 1874 Maria 1876 Anders 1878 Karolina 1880     Gift med John Hult 1875 Battlecreek, Minnesota

Bus Anders Nilsson

Nishans Nils Persson 1848 Bus Carin Andersdotter 1852 Barnen, Anna 1874 Maria 1876 Anders 1878 Karolina 1880

Bus Maria Nilsdotter

Nishans Nils Persson 1848 Bus Carin Andersdotter 1852 Barnen, Anna 1874 Maria 1876 Anders 1878 Karolina 1880

Bus Anna Nilsdotter

Nishans Nils Persson 1848 Bus Carin Andersdotter 1852 Barnen, Anna 1874 Maria 1876 Anders 1878 Karolina 1880

Bus Carin Andersdotter

Nishans Nils Persson 1848 Bus Carin Andersdotter 1852 Barnen, Anna 1874 Maria 1876 Anders 1878 Karolina 1880 De fick ytterligare 7 barn i Amerika Emma Augusta 1882 Peter 1884 John B 1885 Martin Melodious 1888 Fred 1890 Freada Rebecca…

Nishans Nils Persson

Nishans Nils Persson 1848 (bror med 1882-44) Bus Carin Andersdotter 1852 Barnen, Anna 1874 Maria 1876 Anders 1878 Karolina 1880 De fick ytterligare 7 barn i Amerika, kallade sig Pearsson och bodde i Spokane Washington Emma Augusta…

Blixt Anna Persdotter

Okänd Resar Ingeborg Nilsdotter 1838 Barnet, Anna 1861 (fick gårdsnamnet efter sin fosterfar) Gifte sig i Amerika och fick sju barn.

Örjan Anders Olsson

Örjan Anders Olsson 1822     Spelman 27/5 med Orlando till Hull sen Chicago