Isanti den 23 dec 1870

Bästa vän Jöns Jönsson Lef väl och godt. Sent omsider afsändes ändtligen en kärleksfull älsning af en gamal ...

Resar Anders Andersson

Resar Anders Andersson 1815 Buspers Carin Olsdotter 1823 Barnen, Anders 1845 Margeta 1850 (tillsammans med sin ...