Emigranter

Dunder Marita Andersdotter

Lafvas Anders Olsson 1840 Dunder Marita Andersdotter 1837 Barnen, Olof 1864 Anders 1867 Carin 1870 Anna 1874 Nils 1877       död 1989 4/1 Chisago Minnesota