Emigranter

Hågå Anna Olsdotter

Karl Wilhelm Björkblad 1831 (Stockholm) Hågå Anna Olsdotter 1825 Carl Olof 1855 Flyttade med sin familj 1827 till Jämtland. Gifte sig och emigrerade därifrån 1884.