Emigranter

Nisis Anders Matsson

Nisis Mats Jönsson 1832 Mårs Margeta Andersdotter 1835 Barnen, Margeta 1868 Jöns 1869 Anders 1871 Anna 1874 Mats 1878   Nyström hem på besök 1912