Emigranter

Johan Erik Sigfrid Eriksson

Johan Erik Sigfrid Eriksson 1890 (Värmdö)     Han och hustrun skiljde sig och han utvandrade till Amerika, 1839 återinvandrade han. Gifte om sig 1941 och bosatte sig i Bengtsarvet.