Brev till kusin Nils

Bluffton Minnesota den 2 juli 1897

Älskade kusin Nils.

Guds frid.

Tack så mycket för ditt kärkomna brev, det hvar mycket intressant. Jag ser att ni har försökt att göra en teckning på huru det ser ut der hemma i Sverige. Så vill äfven jag försöka göra en teckning på hur det ser ut i Amerika. På teckningen ser jag någon sitta vid ett bord med en tidning under ett ark papper och skrifva . Jag ser berg, hus, gröna träd ..- Det var bra gordt, håll på bara.

Här är det 25 eller 30 engelska mil till närmaste sjö. Berg finnes icke på många hundra mil. Men vi ha gröna skogar, ett godt hem, mat och kläder och sädesfälten se mycket lofvande ut.

res034

Jag har hälsan och mår bra. Men jag har funnit en skatt som är mycket bättre och dyrbarare än någonting på jorden. Jag funnit Jesus, han är min bäste vän, och denna vännen är också din. Kom till Jesus just nu, som sådan du är, och som törsten, kommen köper köper säd utan pännignar och för intet både vin och mjölk säger Guds ord i Esaia 55:1 och Jesus säger. Jag är vägen , sanningen och lifvet ingen kommer till Faderen utan genom mig. Frid efterlemnar jag åt eder.

Min frid gifver jag eder, icke gifver jag eder såsom verlden gifver. Edert hjerta vare icke oroligt, ej heller förr sagdt. Lofven vare Gud för en sådan nåd. Min käre Nils läs din bibel Jesus kommer snart.

Får ursäkta mig derför att jag dröjt så länge med att skrifva. Jag fick äfven veta för någon tid sedan veta du spelade fiol som jag, må Herren hjelpa dig och mig att röra strängarne till härligt jubel och spela och sjunga till Jesu ära.

Till sist en kär hälsning till eder alla från.

Eder unge vän och slägting Lars

 

Vårt hus sedt från östrea sidan.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *