Wäl dyra broder o syster Margit och Nils.

Har inte skrifvit till eder sen kriget började så vet då inte om ni lefver änu i gamla sverge. Så vill försöka sända några rader får se om dem kommer fram. Selma Hjelte har skrifvit bra många bref fast det har tagit bra lång tid ibland. Så tänkte jag måste försöka en gång.

Ja vi lefver då ännu med någorlunda hälsa, vi har inte lidit utaf kriget något ännu. Har också fått en bra gröda i år, men vi kan inte sälja mer än just så mycket för det är inte någåt sel för hveten. för dem kan väl inte frakta det någånstans för alt elände som går för sig nu.

Helmer han är i armen, har är mekaniker i erforsn (flygvapnet) ser efter äroplen (flygplan) när dem behöfver lagas. Han har varit borta i två år nu men han är hem ibland. Var hem i våras och hjälpte oss med såningen. Han behöver då inte begagna dem guns vid lanjo? var dem slås. Han gick i en skola i Mosa Jav så han skulle slippa det, för han vill inte ens se en börsa. Han tycker om detta arbete bättre och Edvin är nu gift så jag har då hjälp här nu. så jag arbetar inte så hårdt nu som jag gjort.

Väl, jag måste skrifva mer innan jag säder detta bref, glömde bort att sända en hälsning från Andro, jag såg honom i somras och hans familj, de voro alla friska. Dem har 3 barn och alla går nu i skolan, men det går inte så bra för honom nu som först han var gift, har varit för många år med dålig gröda för alla, men Oskar är längre norr han gjör det bättre. Dom har bara en flicka hon måste vara omkring 5 år nu. Han arbetar på en sågmill så farmar han något.

Han är som en bas, har bra betalt.

Så är det Karl, han har bra otur i detta land, han hade gjort det bra om han hade fått vara frisk, Han hade det bra i Vänkofver, skulle just taga öfver ett handelsbod som vi säger, men så blef han sjuk igen. Jag sände då honom 5 dollar, det var ett år i somras, har inte hört någåt från honom sen. han lät mig höra att han fått pängarna. Jag ricktigt tyckte synd om han. Vi har försökt att skrifva till honom, men det kommer bara tillbaks. Är alt jag kan skrifva om alla tre, nu hoppas vi få höra från Karl snart.

Helmer gick egenom Duluth i våras när han kom hem så han hade en ricktig tripp. Louis har bara en utaf pojkarna hemma nu, en är i armen. två pojkar och två flickor äro gifta en flicka arbetar i en amunisjonsfabrik, har öfver hundar dollar i månaden. Den äldste som heter Walter är präst och har två barn, han är vist ut på landet någånstans, han är inte i Duluth.

Ja Helmer hade ricktigt trefligt där, hälsade på dem alla. Mildrid tog han rundt med deras bil, skref ett bref till honom medan han var hemma här, sade honom komma igen. Härold är i Detrojt inte så långt från var Härold är så han går der när han får sina lif. Väl om detta bref kommer fram så skrif strackt om ni lefver och hvad som går för sig nu för tiden, är väl stora förändringar der som här.

Vi har inte så många hästar nu, vi har bara två för vi farmar med tracktor, begagnas gas istället för hästar och hafre. Det har varit förfärligt dåligt väder här i höst så det är många som inte har fått det tröskat än, det blir väl ute hela vintren och mycket hvete som står på åkern som dem inte har kunnat kam bay inn. Vi har tröskat hemma här omkring 5000 bussel men vi har Karls kvar än, vi får nog tröska det i vår om vi lefver. har inte någåt mer att skrifva om nu vill önska eder en god jul godt nyt år och med hälsans dyra gåfva och hälsa alla våra grannar Är väl inte några av våra gamla grannar kvar nu förstår jag, utan dem alla har gjort ifrån sig flyttat öfver till rymden der ofvan dit nu alla snart går. Hjelpen inte hur brodt vi har, alt är då som en dröm nu. Ja många hälsningar till eder och alla som minnas mig.

Vänligen eder syster Karin Lindeberg med familj

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!