Kära syster Margit.

Jag vill återingen försöka samla mina tankar för att om möjligt sända en liten hälsning hem till mitt gamla kära hem och syskon der i Sveden. Detta är nu det 3 bref som jag sänder hemöfver och inte får något svar så jag vet inte vad det är för fel. Försök och skrif någon gång så jag får höra hur det går med eder der hemma. Om du tycker det blir för tråkigt der hemma Margit så om vi får någon bra skörd till sommaren så får du väl komma hitt öfver till mig ett tag om du så vill, fast inte vill jag säga annat än om hälsan och lifstiden får vara, kunna vi nog komma till Sollerön en gång till.

Jag har inte sett Anders och Lars något ännu, men vi tänker nu snart om hälsan får vara resa ner och hälsa på dem. Jag har just nu haft bref från Anders, han vill vi skolla komma ner rätt nu vi tänkte resa för jul men jag vet inte hur det går om vi kan komma ifrån, för Nils, hans bror, bor här så han skall sköta om hästarna åt oss, men hans hustru går i väntande att snart få en liten, annars skulle vi hafva rest för längesen, så ni får vänta innan ni får något bref från Anders, men så snart vi kommer ner tänker jag ni får bref. Jag vill försöka komma i håg dig så snart jag kan.

Jag har hälsan och mår bra jag skall nu snart ut och mjölka min ko. Min Anders han nästan sköter om dem jemt, så inte har jag så drygt med arbete här inte. Om du vill vara snäll Margit och höra efter om Larspers Anders Johnson från Nusnäs skall resa hit något, Blixt Anna känner nog honom, om du kunde få skicka de båda strumpor som jag for ifrån, deder hvita som du vet, samt ett svart par som sitter ut i boden, samt en sjal och et yllekläde att hafva på huvudet. Strumpor det är då en sak som är ganska bra här samt en sjal med när vintren är. Jag är belåten vad du tar för någon om du kan skicka, annars är det ingen råd med detta. Vi får väl skrifva vidare om hur det blir i framtiden med både det ena och den andra.

Jag bor på en plats så jag skulle hafva tagit mera med mig en jag gjorde, min grå tjol som jag sydde som du vet, kommer så väl till gång. Nog finns det af alla slag här, men ni vet vad det är med alt man köper. Jag får draga mig till slut nu, vill önska eder en god och treflig jul, skulle önska om vi kunde fira jul hemma hos eder. Vill sluta med många kära hälsningar från

Karin Lindell

Hälsa våra grannar.

Min kära Anders hälsar så mycket till eder. Han är nog brydd om det är något fel när vi inte får något bref. Jag har fått en man som jag inte behöfver vara räd för, fast det såg ut hemma som om det skulle vara fylleri med, men det kan jag öfvertiga eder om, det är ingen fara, nyckter och ordentlin är han som någon kan vara, så jag har ingenting mot honom.

Karin

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!