Älskade Fader,

Härmed får jag på det hjertligaste tacka er för de kära hälsningar ni sände med Ingeborg, äfven som den dyrbara present jag hade äran mottaga från min alltid älskade Fader.

Det är emellertid en sak som förvånar mig på det högsta, och det är att du gjorde allt för att motarbeta min hustru till förmån för dina pigor. Är det ej nog att ni räntfritt tagit vårt hem i besittning för mer än tolf år medan vi fått betala höga hyror för dag och natt? Är det ej nog, att du tog pengarne för vårt hem och derför köpte ett onödigt hem till dem som hade hem förut?

Så en annan sak som jag blifvit svårt klandrad af många för är, att du påstått för folket att du ej kunde på några vilkor få mig hem att hjelpa er på er ålders sena höst. Kära Fader, sök ej att nedsätta och beljuga din enda son. Har jag ej frågat dig hundrade gånger om du ville jag skulle komma hem, så skulle jag göra det mer än gärna, men du har ej ens bevärdigadt mig med svar. Kära Fader, säg dem som fråga efter oss, att du föredrager främmande pigor om än aldrig så tjufaktiga, framför ditt eget folk. Säg dem uppriktigt, att det var bara af respect för din vilja som Ingeborg för dina pigors sak måste lämna vårt eget hem, samt att det var bara för dina pigors skull som du ej ville ha mig hem. Säg dem det och beljug ej mig vidare.

Hur snart tänker du bygga igen det hem du tog betalt för som var vårt? Jag hade tänkt att ditt samvete skulle vakna med tiden, så du skulle åtminstone skämmas att hålla ditt eget folk landsförvist för dina pig-galenskaper, men som det ser ut att du på alvar sökt att taga igen det du gett oss, så måste jag hädanefter taga andra vägar, ty jag skall antingen lagligen förlora det, eller och kanske du. Dina egna bref skola fälla dig. Hur sorgligt det är att gå till rätta med sin egen far, så är jag nödsakad att göra det, ty någon sorts rättvisa skall jag ha. Genast jag får svar på dett bref, så gör jag en resa till Sverge, om svaret ej skulle vara som jag hoppas.

Kära Fader, förlåt mig för detta bref, men du ser att det är bara rättvisa jag söker.

Din bedragna Anders.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!