Älskade ven Margrete Eriksson

Guds frid vare mäd dig.

Efter en ganska långt tid sen vi talade något mäd varandra så det är än stor skam för mig att höra af mig något mera, män jag vil be dig om ursakt för jag har dröjt så länge mäd skrivningen till dig. Det skule vara trefligt att höra hur du har det nu för tiden och hur värden lefver mäd dig.

Jag får nu börja att tala om mit hämmavarande tilstånd, fast det är som vanligt, att jag är av den store guden begåfvad mäd hälsans glada dagar och må ganska bra fast än det är lite tråkit ibland för jag saknar arbete i vinter. För det fins ingen snö så folket har något göra. Män jag har då unit öfver det nu, så jag får då hafva mina goda dagar nu för jag beöfver inte göra någonting om jag vil utan jag får vara lung som en kogube som ingen ko har.

Män jag hopas att till våren skal blifva bätre mäd arbete. Jag då börja mäd något annat jag vil sända dig ett kort fast jag är inte ensamen på det män du får väl ursakta ändå, fast du får se mina kamrater nog så jag har kvar ätt som jag är ensammen på män jag likar inte det och derför kan du inte få det jag skule sänt dig det för länge sän – men min liknöjdhet vil för det mästa taga öfverhand så nu vil jag bedja dig om ursäkt för jag har inte upfört mig som jag låfvade ut.

Män jag tänker att du känner mig hvad jag är för än. Och sen tänker jag att du är inte så nogad äller – och nu till sist så vil jag bedja dig om att du vil vara af den godheten och inte föra säj mäd oss då vi kommer så enfaldiga och inte kan försvara oss något .

Så nu får du se hvad jag har för göra om kvälarna, så nog rarar? jag fram tiden lustighet mången gång.

Jag har inga vidare nyheter att tala om för dig för den gågen utan jag får afsluta min dåliga skrifvning fö denna gång, mäd den förhopning att vara värdig att få några rader från dig någon gång men skrif och tal om det är något nyt och tal om huru undgomen lefver nu för tiden. Förlåt mina slarfiga rader sta och läs så gåt du kan var snäl och skrif svar så jag vet om du har fåt poträten äller inte.

Tack och ögj för denågen.

Venligen täcknar af den Ringe Ven D. A. Peterson

 

Skrif snar om du kan

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!