Broder Nils Julin

Jag vill i detta bref underrätta eder om det sorgliga förhållande med vår syster, det var sagt en gång hon skulle resa hem men skulle hon rest så hade hon varit död nu. Hon har nu varit under en docktor hvar dag i 4 månader, de tre sista veckor har hon ej kunnat lemna bädden något utan hon ligger jemt. Det är snart bara skin och ben qvar. Jag kan ej tro att hon kan hålla ut värst länge om ingen ändring blir.

Jag tänkte jag skulle ha tålamod men det är hårdt nog hon har ju haft den bästa läkarevård som kan fås, han är berycktad för en god docktor oh han har skött henne nu jemt hvar dag i fyra månader. Har har öppnat sidan på henne 2 gånger och tagit ut vatten som är under lungan. Skall hon hafva att ligga hos docktor i vinter och så blir det bra drygt, hon kostar mig många pengar nu, men jag har likat denna flicka så bra jemt så jag tycks ingenting kunde bli för godt för henne.

Jag har gjordt aldt godt jag kunnat för henne och om hon dör så glömmer jag aldrig henne. Jag kan ej förstå hvarför en flicka som Stina skulle komma att resa hit och komma i et så stort elände om hon varit frisk kunde hon haft det fint här. Hon har varit så ovanligt högt aktad och omtyckt utaf alla som hon kommit i beröring med, äfven docktoren som sköter henne sade till mig en gång; Jag likar Stina, hon är så snäll, jag vill göra alt jag kan för henne.

Väll det är alt for denna gång. Jag och Louis äro friska och må bra. Nästa gang jag skrifver hoppas jag det är någon ändring med henne. Skulle hon dö sa kunde jag aldrig glömma henne, men jag hoppas hon blir frisk igen, hvilket skulle vara den största glädje för oss alla. Syskon och fader lef väll. Dessa rader kommer ifrån eder broder uti fjerran vestern. Jag hoppas de träffar eder i ett bättre tilstånd en vi äro här.

Yours Truly as ever

A Julin

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!