Broder Nils Julin.

Jag får då efter en lång tid skrifva några ord hem och låta eder veta hur det är med os. Ja, jag och Louis aro friska och må bra men Stina (Kerstin) är det dåligt med hon har get till docktoren i hele vinter han har ordnat henne ut på landet nu så hon skall resa ut i morgon, han säger at hon har fel på lungorna, men jag har hårdt att tro det, så hon skall gå ut på landet nu och se om hon blir något bättre.

Om hon blir så hon kan, skall jag sända henne till Sverige i sommar, om hon ej skulle bli ricktigt presis frisk så kommer hon nog at resa här ifrån först af juni. Det är bättre for henne att få byta om klimat. Det är om hon blir så frisk så hon kan resa. Det är besvärligt men hvem kan hjelpa det. Jag har kostat på henne många pengar men jag skall ej ge up så länge det finns hop. Jag är mycket ledsen öfver henne när jag har likat denna flicka så det är hårdt for mig att glömma henne.

Vi tog kort medan hon var frisk som vi äro alla tre på, vi skola sända dem hem till släktinar. Jag vet ej om jag får tid i dag med det skall bli nu någon dag. Jag önskar om du skrifver hit straxt så jag får svar innan hon reser här ifrån. Det är alt jag skrifver for tilfället.

1893-15a

En kär hälsning från os här till eder syskon och fader. Lef väl önskar jag eder, ajö för denna gång.

A Julin

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!