Oförglömda ungdomsven Margrete Erickson

Efter jag i går var värdig att emottaga ditt kärkomna bref som jag borde tacka dig så mycket för så jag kan inte fulltacka dig derför.

För du var så uppriktig och uplyste mig om sådant som jag har tänkt att aldrig det skule komma i från. För jag har tängt jag har betalt brefvenna nog men det ser inte så ut, Män nu vill uplysa dig så gått jag kan om den saken är det så att brefvenna ärå för tunga efter det som är betalt på dåm så får den som hämtar äller tar emot brefvet betala rästen.

Så vill jag be dig om du vil vara snäl och sända hit ätt af de kuvären som jag har adräserat till dig, som du har betalat något på, så vi kan få se var felet består. För min kusin han beder mig om det.

För han vil se det var snäl och sänd bara toma kavarätt mäd poststamplarna på. Och sen beder jag dig om du vill  vara snäl tala om för mig huru mycket du har betalat för varje bref. Män jag gör dig alt för mycket besvär, så jag tänker att jag får inte något mera bref från dig för jag stäler dig i så mycket tubel så du blir retad på än sådan brefskrifare som jag är.

Jag får nu afsluta min slarfiga skrifning för denna gång mäd den förhopning att vara värdig att få någon rad from dig.

Män nog ser det dålligt ut för mig nån som jag kan inte betala brefvenna sjelf som jag har skrifvit utan flickorna skall betala så nu erkännär jag min svaghet. Jag sjems och det är så jag knapt vet var jag skal gå.

Det går i op bra tänker jag, nog har jag haft dålligt mäd förkosterna hit tils män jag hopas om bätre tider. Män inte skal du tro det har felat några postpengar inte utan jag hade kunnat betalt så inten skulle ?

Och det tägte jag att jag hade gort, män jag får bedja dig förlåtelse för mina felsteg i fal det är mina det vet jag inte det se vidare vem som har felat. Män man lärere så länge man lefver.

Och nu till sist så får jag omtala mitt hämmavarande tilstånd att jag har hälsan och mår ganska bra och önskar dig det samma goda vilket är det bästa af alt som önskas kan här i verden.

Agj för denna gång

Lef så got

Wemligen tecknar af din Ringe ven D A Peterson

 

I marginalen,

Ursäkta mig för du kommer att få ätt ganska slarfigt bref denna gång. Staf och läs så gått du kan.

Brefvena som du sänder mig så få du inte betala utan var snäl och sänd dom obetalda.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!