Louis B Larson Sollerön

Andra dagens middagstid kom jag till Göteborg. Kan icke få lämna förr än freda middag så jag  hade god tid att träffa en lands man Nils Blomgren men det sämsta var att han kände mig i första drag så jag kunde icke göra något hokus pokus med honom utan så ordentlig väg. Jag kom ändock att mota bort två vackra stunder der uppe os dem. Hälsa Tomt Jöns att det synes de har det någorlunda bra samt ordentligt klädda och det minsta barnet just nu börjat gå.

Det är smått med emigranter endast sett några stycken så man behöfver icke nu blifva nertrampad. Om du ser min gamla mor samt svärfar hälsa dem att jag lämnar Göteborg i morgon. Och Lifverpool den 5 juni om jag får god tid kanske jag skrifver några rader där. Jag har ingenting märkvärdigt till att skriva om vidare.

Hälsa H P Danielson att jag kunde icke träffa honom och säga adjö, samt B P Peterson som är nu hemkommen kan jag tro.

Wenligen R O Danielsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!