Lyons Burt Nebraska 23 december 1890

Kerstin skriver..mats larsson gifte 1

Moder, bröder och systrar.

– Jag vill omtala för eder att döden har gjestat i vårt hus. Gud hafver till den himmelska glädjen hemkallat min ömt älskade make Mats Larsson den 22 december efter en lefvnad af 39 år om han hade lefvat till dagen efter den 23. Efterlemnande mig med 6 minderåriga barn efter 5 dagars sjukdom som bestod i lungorna.

Wenligen eder dotter och syster Cherstin.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *