Norta Amerika den 27 februari 1909

Var hälsad Imanuel!

Jag vill för det första taka eder det kärkommna brev som jag fik mottaga det var mig kärt att få någåt ifrån eder. Du frågar hur vi har det, nu gör jag ingen ting i laggården det kom häm en sån som har varit os Rys Mats efter jul ni kan tro att dem sköta intät korna som ni. Ingenting haka dem ingeting värma dem, hö bära dem på högaflen, halm liger i stora stakar i kittan. Dit får dem å ätta varie dag.

Vi har 5 kor 3 kvigor å jag har trogna granna och mera sådana. Til Trap Nils (Nels J Noreen) är 900 meter lika långt til Rul Jons (John R Olsson) till Sar Per (Peter B Andersson) 1100 meter, dem äro i rådlag mäd oss till Stums folk, litet längre till Rysmas Anders (A R Danielsson) ätt hängels mil men jag kan tala vid vem som hälst jag talar i fon, dem å ar en i vart hus dem betala en dållar i månaden för fon.

Jag träfade Resär Anna en dag on frågade mig om jag har fåt något brev från hemma on upmanna mig om att hälsa til dig ifrån enne så mykät on har det bra i Amerika. On har 4 flikor 2 påikar den minsta går i skolan. Reser Karin 5 flikor 1 påjk.

Det hade varit mykät att språkka on när vi dopa flikorna dem äro så kära i mig dem sy mina kläder. Karin är gift mäd en handlare jag ar fått ätt svart tyg silke til en blus uthaf honom til jul klap å mykät ut haf flikorna til jul.

Luna har varit hämma lität nu on är en sämska . Börta är i staden å går i skolan on blir 16 år i april on är måsk å lifvad. Stunis Anna har fåt ett barn som intet är bra, sjuk har on varit i lunginflam men dem tro att barnät skal få dö .

Var snäl Jannes var din moder ledig så går det bra för dig vad lykliga dina många barn äro som fingo flyta hem

Guds frid vare med eder alla.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *