Oakland 29 september 1881

Från Gubb Mats Larsson till svärföräldrar och släktingar.

Tackar för brev, avsänt från Sollerön 8 augusti och anlänt till Oakland 22 september…

– Det har blifvit dålig veteskörd här i Nebraska i sommar, och vad du kära svåger P Jönsson frågar om så vet jag ej om jag kan uppfylla, men till någon del så vill jag nämna att landet härikring så är det uptaget men det finns myckket land här i Nebraska som intet någon här boende på, fast det här långt ifrån någott fålk.

Och här ikring så finns ingen skog annat en ikring Bäkkarna så här det löfskog  och så plantera dom löfskog ikring sina boningsplatsär en del. Här i Nebraska så tages nästan allt bygnasvärk ifrån Minnesotta och Misigan som dom skall använda till sina bygnadär, det här ögst sällan att man ser någon sten härikring, dom murar grund till sina us utaf tegel.

Jorden här rik i gräs där det här bra jord och beöver ingen gössel. Matiorden den här 1 och 2 och enda til 3 fot djup på sina ställen, här begagnar dom inga fäus till sina kreatur utan dom får stå ute både nat ochdag, men håt hästarna så har dem stal. Inga lador har dom här i landet utan dom stakkar sitt vete och råg och korn och afre ute på sina håkrar och så kör dom sina tröskmasinär till stakken när dom skal tröska och har sådana masinär så säden blir ren på en gång att bara ställ under säkken.

Och för öfrigt så får jag säga att jag har iust intet praktiserat så mykket här i landet ennu, men framdeles så vill jag svara om allt vad ni fråger mig om. Vad iag kan se och tänka så här det liusare utsiktär för det lekamliga livet här i landet en emma i dalarna, men ni skal intet tänka att det här att sätta sig på latbänkän och så att säga slå endärna i kos utan det gällär lika bra här i landet som på andra ställen att mäd möda och arbete skal man nära sig, ty man får ingenting för intet här eller.

M Larsson

Hustru Kerstin skriver också några rader…

-Hälskade föräldrar och syskon,

Vår lilla dotter Anna ar varit sjuk länge och är ennu så hon är mycket indre nu en medan vi var hemma….Jag tänker uru ni får arbeta på håkern och jag får vara inne hjemt , mit dagliga arbete är att syta och laga mat, det är mycket göra med at laga maten än emot hemma och jag skall uti staden hvar dag och köpa det vi skall äta. Jag bakar nästan hvarje dag och tvättar i hvarje wecka. Här är det sellan vanligt att qvinnfolk äro ute och arbetar utan dom ar masiner at både slå och skära, när dom skall skära her så har dom tre tiur eller 6 hestar, det är icke något likt som Sverge.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *