Sellers, Ont. den 17 mars 1924

Mamma!

Är ännu i Sellers hos Anders och Anna. Har hållit på med vedhuggning i skogen. Sellers är en mindre plats och det finns endast en mindre såg som ej alltid går förresten. Det finns skola, järnväg, handelsbod och farmare också. Post kommer tre ggr i veckan. Det är mycket snö  kvar än, men solen börjar bli varm, så snart smälter snön fort. Somrarna här sägas vara mycket varma, så att det växer fort. På många ställen har skogen brunnit. Det kan aldrig vara säkert för skogbrand under de varma somrarna. Men de tända vissst själva också, farmarna , för att rödja, skaffa bort ris el dyl.

Den farm som Anders har köpt består till stor del av brunnen mark, en del träd stå ju kvar, som duga till vedskog. Det är nog god jordmån , men även om traktor skulle begagnas för odling, kan det inte just bli någon större avkastning omedelbart.

Vore bra om Ni kunde betala min livförsäkringspremie den 1 april för 2:ra kvartalet. Så snart jag börjat få något arbete skall jag betala premierna själv. Jag hoppas att få arbete i Port Arthur i vår så snart allting öppnas. Det blir antagligen också många som söka få arbete i staden inom den närmaste tiden, kanske fler än det finns arbete för, men jag tror det skall gå att få något för mig, underhandlande härom när jag kom och gjorde uppehåll i Port Arthur.

Anders och Anna och jag med förresten vilja gärna se Mora Tidning någon gång och det vore bra om du kunde sända ett korsband av densamma. Och så kan ju Karl eller någon annan skriva ibland.

Många hjärtliga hälsningar från Richard.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *