Min väninna Nisis Karin Persson och din kamrat Håll Kerstin Nilsson.

Jag får nu sända dig tusen tack för hälsningarna som jag fick emottaga i ditt bref till

N Lifqvist samt sedan får jag omtala att jag har hälsan och mår bra och önskar Eder båda dessamma goda. Dett kommer visst att blir ett tråkigt och innehållslöst bref ty jag har just inge nyheter alls att berätta för dig eller eder annat än att Mårten Anders kom för en månad nästan sedan hit och han är hos oss ännu och han har hälsan mår och trifs samt har samma humor som förr.

Ni vet väl hur det var eller hur? Nu medan jag skrifver detta bref är jag icke hemma utan jag sitter nu med pennan i handen lika vis vid N Lifqvists bord och icke vet hvad jag skall skrifva. Jag vill äfven omtala för eder hur jag i detta främmande land har firat min Jul. Jag har icke firat den som ni, det vet jag väl. Hela juldagen tills kl 11 på qvällen var jag i Wadena och drack öl, bränvin, punsh och cognac. Just så firade jag Jesu fördelse. Julaftonen var jag också Bränvinssjuk. Hur har ni firat eder Jul? Hälsa äfven Håll Margit och Carin du vet att de skola sända mig något ord.

Vänligen tecknar John O Smith.

I marginalen.

Jag skref detta bref fort därför är det rättfram. I dag är det nyårsdag så mycky du vet ä- Ursäkta min dåliga skrifning för denna gång. Skrif mig ett långt bref nästa gång jag skall också skrifva större då.

Hälsa äfven till min skolkramrat Herr Häll Lars Larsson

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!