Wadena Februari 20 1896

Etikett:

Oförglömde grannar, lefven väl önskas af oss alla

Ja skall gå mäd på ett hören. Tack för hälsningarna. Wäl att ni ej hafver förglömt alla nedan utan wi någon gång komer i hedra tankar. Å ni lefver med hälsan. Wi också har fådt behålla vår gamla älsa intill dato utom Karin.

Har varit dålig sedan i våras, och här ennu, men wi skall oppas på bättring. Jag har inga nyheter att förkunna uttan ja talar lite om oss själfva.

Wi fingo nu vår första gröda i sommar sedan på nittiett. Men dä var en utmärkt bra gröda så maken har ej varit på 24 år har de sakt som har varit här så länge. Wi har nog en fin gål nu. Men det var ej något hästplöjt, så jag sådde så litet vete. Ja sådde bara 6 ecker, fick 202 busel, eller 44 svänska tunnor.

Den almen brände ja upp. På 6 ecker sådde jag hafvre, fick 89 svänska tunnor. Wi började tröska på måndan å klåckan 12 var alt de där inne i härbrä.

Sän planta vi mais på 6 ecker, fingo 500 bussel. Potatis satte vi 3 ecker och togo up 130 tunnor. Å så ligger dä en 75 tunnor qvar i jorden. Wi togo up nog myke. När vi inga får sälja utan när vi har stilt dä vi kan, få vi bära ut de andra på dyngahögen. Rästen af min fil ränta ja bort åt Rysmats Anders oå Amus Jons att planta majs. Fick 4 delen för 40 ecker i åker. Nu skall ja så vete på minst 24 ecker.

Ja har nu tjöpt ett par grå hästar i 7 året, 5 fot å 5 tum höga. Nu kunde jag föda minst ett par till. Men nu är det så uppfyllt mäd allting så dä är inga pengar i någonting. Wete sålde de för de mästa för 45 å 46. Ja sålde 44 tunnor hafra för en 65 cent tunnan. En tjär hälsning till eder alla.

Eder gamle vän S N Pettersson

I marginalen; Dätt har waritt kalt är nu i 3 dagar op till 30 å öfver. Tankarna räcker nog dit som oftast. Fast wi kuna ej bättre må en vi nu gör. Är dettt någonting ni will ha reda på så skrif. Ja genna upplyser.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *