Wadena Minnesota den 28 juni 1887

Kärleksfulla och oförglömda Karin P:son

Eftersom nu tillfället mig gifves så villl jag också sända några få rader till eder ihågkommande vänner och bekanta och jag får nu först och fämst omtala att vi alla både Ryss Mats med sin familj och de andra tre löspersonerna också som följde med oss nämligen Stikå Jöns, Rull Jöns och Erik Anna nu alla igenom den store och kärleksfulle Gudens beskydd kommit lyckligen fram till Amerika.

Fast nog var det tråkigt mången gång men det går väll ändå. Men man måste hafva bra med tålamod med sig på vägen. Ja jag får också tala om att vi alla lefver med en god ällsa intill skrifvande dag och stund och önskar att dessa få rader fingo träfa eder med samma goda förmåner som är en god nådefull gåfva af Gud.

Jag vill även sända en kär helsning till din syster Anna och så till Myr Anna Larsson och Ljugen Anna Andersson, Amus Anna å Myr Margit och så vidare. Jag kan intet nämna alla men varen allasammans helsade både från oss å Margit å hela familjen. Också en kär och vänskapsfull helsning till Bond Kerstin Andersson om du träffar henne någon gång.

Adjö för denn gång

Wänskapsfullt Bråmå Anna Olsson

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *