Wadena Minnesota den 30 november 1882

Bästa Anna, Anna och Margit.

Alla mina ungdomsväninnor i det gamla landet in the tovn of Solerön.

Eftersom jag fått hälsningar från Eder, och icke nog dermed, utan jag äfven fått påminnelse om dem en gång därför att jag försummat att besvara dem i rättan tid, men ursäkta, ty jag har varit på Railroads arbete så att jag icke ens haft tid engång, men nu medan jag kommit hem och har tid nog så skall jag nog besvara Eder på dem så att det förslår.

För det första får jag omtala för eder att jag har hälsan och mår och trifves utmärkt bra och har ett lifvadt sinne som vanligt. Är ej ledsen fast jag rest den långa resan. Ni må allt fundera på den saken att om Ni kommer till Amerika så är Ni långt från Sollerön, längre än i kunnen föreställa Eder innan Ni resa. Jag måste sluta med detta nu och börja med någonting annat.

Jag tyckte nog sjelf också att det var harmligt nog att jag icke kunnat skrifva förr men det kan ingen hjelpa. Så många roliga nätter har jag icke haft här i sommar som jag hade haft om jag hade varit på Sollerön men så mycket bättre har jag haft det ändå, såjag länktar icke tillbaka för den saken, men det var litet ovant först i vårast men nu har den ovanheten gått bort igen så jag har det lika godt hur det är. Det kan väl hända jag kommer hem och fria till Eder någon gång om Ni bara äro ogifta så länge så jag hinner, eller kanske Ni kommer hit, jag tänker det vore det bästa för Er.

Tänker Ni på den saken så är det icke dumt uträknat alls, om det skulle hända att Hinders Mats Matsson skall resa till Amerika då kommer äfven du stora Anna då också eller hur? Jag har nästan hört att Ni skall ha hvarandra och nu skall jag sända tillbaks till dig en annan friare du vet som förr har varit hos dig men reste bort i främmande land och så var det förbi för dig med honom. Så underligt går det till häri verlden, den ena natten ligger han hos dig och den andra dagen reser han till America.

Men nu vill jag fråga Eder alla tre hur ni har det och hur ni mår der på denna min födelseort? Som en bild i drömmen som en spån i strömmen så foro ni, jag får bara minnas att jag sett eder någon gång, men kanske att jag icke heller  får se Eder någon gång mera, ty alla Solleröboar kunna icke resa till America heller, jag tänker att Ni vill vara med de siste derifrån.

Hälsa till din Broder Jöns Andersson att han skall vakta sig så han icke får ett stort ?? till jul just för denna sak som  Hinders Mats Matsson rest tillbaka till Sollerön igen. Hälsa äfven till den andra Bus Annas broder Anders att jag har hälsan och mår bra. Hälsa äfven till Dunder Kerstin Andersdotter att om hon icke är gift ännu så skal hon vara så god och lägga in en lapp hos dig och sända hit till mig att jag får höra hur hon mår.

Jag måste sluta för denna gång. Jag är ingen herre till Kar måni tro.

Wänligen John O Smith

Detta bref tillhör Bus Anna Andersdotter, Westra Bus Anna Andersdotter och Amus Margit Olsdotterl

Hälsa till Mats Anna Matsdotter att hon också skall lägga in en lapp hos dig, annas så. I vant break nak of she.

Jag skulle hälsa till flera flickor men det får rent vara för denna gång.

Du kan lämna dem hälsningar till Jul om du skall ut och käta dig,

One Portrait till Bus Anna Andersdotter som har friat hos Måspers Lars.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *