Intervjuad av Margareta Hedblom
17 okt 1985:
Del 1
Del 2

18 jul 1988:

20 jul 1988: 

Intervjuad av Margit Andersson och Margareta Hedblom 2 jun 1989: