Lafvas Olof Andersson Hallin

Olof Andersson /Hallin 1847 Johanna Charlotta von Knorring 1841 Barnen, Anna 1866 Anders 1868 Åkte i mars 1869 ...

Unge Jöns Jönsson

Unge Jöns Jönsson Tack för sist! Tack så mycket för ditt kärkomna och utmärkt trefliga bref. Jag fann deri ...