Unge Jöns Jönsson

Unge Jöns Jönsson

Tack för sist! Tack så mycket för ditt kärkomna och utmärkt trefliga bref. Jag fann deri många nyheter om Solleröns unga innebyggare men jag inga trefligheter att sända dig men du får vara god och ursäkta mig för det, jag kan endast underrätta dig om dagens priser på kläder och lifsmedel sen kan du räkna ut skillnaden emellan här och Sverige då dagspenningen är för en vanlig arbetare från 1 dollar till 1 1/4 om dagen.

Maten;

  • fint siktmalet hvetemjöl som alltid begagnas är 5 a 7 dollars a barill letet mindre än en svensk tunna.
  • fläsk 5 a 7 pund för en dollar.
  • Socker 5 a 8 pund för en dollar.
  • Caffe 3 a 4 pund för en dollar.
  • Thee 1 1/4 dollar pundet.
  • Sirap 1½ kanna för 1 dollar.
  • Potatis 2 a 3 bussel för 1 dollar.

Kläder;

  • 1 par stöflor grofva 5 a 5½ dollar, fina 7 a 9 dollar.
  • Rock byxor och väst kan man få fina herrekläder för 18 a 25 dollars och arbetskläder för mycket billigt.

Nu kan du igenom dessa priser göra en jämförelse med svenska priserna, sedan kan du föreställa dig om skillnaden emellan här och där.

Lafvas Nils (1869-5) och Resar Anders (1868-3) voro hit för ett par veckor sedan du har knapast sett någon i Sverige som varit så fint klädd som de voro, de äro ett par riktiga pojkar just passande för att hafva lif i Amerika, jag hörer af Dundermaslass att Bus Olof även var på väg att resa till Amerika, du kan helsa honom att han var riktigt dum som inte kom jag är säker att han hade bättre om han vore här nu likasom de andra.

Ingenting vidare i tankeintaget för denna gång annat än jag hoppas att åter se någon rad ifrån dig, försmå icke din gamla vän och broder Olof Hallin. Helsa ifrån mig till Dunderfolk och Busfolk och Amma.byl i Jesunda. till Kistnis Jöns (äfven tack för hans helsning) Lejon, Skinnerjerk, Svarfverfok å åller du kan kum ihug. Tålå um fö dem att i a helso å måum bra i merikon släkså fokjä bruk gjärå så kumå dejt dem må ållerjop bra så i vet of. Dem så e fattiger jän så a dem då full mat å kläd ur ä e då, seg fö dem upå mejn beställningen.

Olof Hallin

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *