Danil Samuel Andersson

Danil Anders Samuelsson 1830 Bälter Margeta Persdotter 1832 Barnen, Marget 1854 Anna 1860 Samuel ...

Duluth den 7 september 1889

Älskade och oförglömda väninna i Norden! Nu får jag tillfälle att efter ett långt dröjsmål med skrivningen , ...

Liverpool den 24 maj 1888

Guds nåd och frid! Min ömt älskade vän! Jag vill nu i korthet skriva några rader och låta dig veta mitt nu för ...