Pain Lake den 27 januari 1871

Till min kära wän Svarf Jöns Jönsson jag beder dig vänligen om du will wara god och uttaga min fodran och sända ...

Resar Per Nilsson

Resar Per Nilsson 1831 Håll Anna Persdotter 1833 Barnen, Nils 1860 Per 1864 Ingeborg 1864