Brev

Wadena november 26 1950

Besta ven Karin. Hur står det till är nu lenge sen jag hört nogot ifrån dig så jag vete inte om du fans bland de ...

Wadena Februari 21 1896

Besta ven Anna Pettersson Glada dagar mycken lycka, det min första helsning är. Men du må ej illa tycka, fast den ...

Wadena Februari 20 1896

Oförglömde grannar, lefven väl önskas af oss alla Ja skall gå mäd på ett hören. Tack för hälsningarna. Wäl att ni ...

Norrland 10 oktober 1868

Till dig min ömt hälskade systär Margreta Pärsdoter. Tack för ditt bref. Som jag fick i från dig, som var dän 24 ...

Pain Lake den 27 januari 1871

Till min kära wän Svarf Jöns Jönsson jag beder dig vänligen om du will wara god och uttaga min fodran och sända ...

Unge Jöns Jönsson

Unge Jöns Jönsson Tack för sist! Tack så mycket för ditt kärkomna och utmärkt trefliga bref. Jag fann deri ...

Isanti den 23 dec 1870

Bästa vän Jöns Jönsson Lef väl och godt. Sent omsider afsändes ändtligen en kärleksfull älsning af en gamal ...

Brev till kusin Nils

Bluffton Minnesota den 2 juli 1897 Älskade kusin Nils. Guds frid. Tack så mycket för ditt kärkomna brev, ...

Canada den 3 december 1926

Dear Mother. Hjärtligt tack för tidningarna som jag fick och som voro av stort intresse för mig. Jag skriver ...

Liverpool den 24 maj 1888

Guds nåd och frid! Min ömt älskade vän! Jag vill nu i korthet skriva några rader och låta dig veta mitt nu för ...

Duluth den 7 september 1889

Älskade och oförglömda väninna i Norden! Nu får jag tillfälle att efter ett långt dröjsmål med skrivningen , ...

Oakland 4 september 1881

Från Kerstin Olsdotter Mår gott och trivs bra i Amerika. Ber systern Anna att skriva och berätta om hon ämnar ...

Oakland 29 september 1881

Från Gubb Mats Larsson till svärföräldrar och släktingar. Tackar för brev, avsänt från Sollerön 8 augusti och ...

7 april 1908

Min dyra syster Karin. (Storan Karin Persdotter i Bråmåbo) Tack för ditt kärkomna bref. Jag hade börjat att ...